Česky CZEnglish EN

Organizační odbor (ORGO)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Husova 12, Brno

 • zajišťuje organizačně zasedání Zastupitelstva města Brna a schůze Rady města Brna
 • provádí právní pomoc Zastupitelstvu města Brna a Radě města Brna
 • zabezpečuje oblast organizace a řízení
 • vede termíny schůzí komisí RMB a výborů ZMB, centrální evidenci jejich složení a archivuje zápisy z jejich jednání; tyto činnosti zabezpečuje ve spolupráci s tajemníky jednotlivých komisí a výborů

Organizační schéma Organizačního odboru

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax

vedoucí odboru

Ing. Kamil Rajsigl

rajsigl.kamil(zavinac)brno.cz

542 172 170

542 172 079

referent poradních orgánů - sekretariát

Vladimíra Matějková

matejkova.vladimira(zav.)brno.cz

542 172 171

vedoucí Organizačního oddělení

Ing. Lenka Girlová

girlova.lenka(zavinac)brno.cz

542 172 048

vedoucí Právního oddělení

JUDr. Hana Doležalová

dolezalova.hana(zavinac)brno.cz

542 172 059

vedoucí Odd. spolupráce s volenými orgány

Iva Poláčková

polackova.iva(zavinac)brno.cz

542 172 042

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00

Oddělení Organizačního odboru

Organizační oddělení

 • koordinuje a metodicky usměrňuje oblast organizace a řízení MMB
 • sleduje vnitřní organizační uspořádání a procesy řízení MMB
 • je správcem Organizačního řádu MMB a organizačního číselníku útvarů MMB
 • vede centrální evidenci popisů pracovních funkcí a interních normativních aktů MMB

Právní oddělení

 • poskytuje právní asistenci Zastupitelstvu města Brna (ZMB) a Radě města Brna (RMB), včetně kontroly návrhů usnesení materiálů určených pro jednání RMB a ZMB
 • poskytuje konzultace právního charakteru členům ZMB v souvislosti s výkonem jejich funkce
 • zabezpečuje kontrolu smluv a dalších písemností předkládaných k podpisu primátorovi města Brna, včetně jejich distribuce na odbory
 • zabezpečuje metodickou pomoc při výkonu funkce jediného akcionáře
 • vede evidenci:
  • právních předpisů statutárního města
  • právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je statutárního města Brna
  • smluv podepsaných primátorem města Brna

Oddělení spolupráce s volenými orgány

 • zajišťuje po organizační stránce zasedání ZMB, schůze RMB, jednání Sněmu starostů a porady tajemníka MMB s tajemníky ÚMČ
 • zajišťuje komplexní spolupráci a vzájemnou informovanost mezi statutárním městem Brnem, Magistrátem města Brna, městskými částmi v Brně a ÚMČ

Dokumenty

Přehled platné legislativy

Statut města Brna – aktuální znění Statutu města Brna po zapracování všech schválených změn.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 12.09.2017 11:41
 • Datum poslední aktualizace: 30.06.2016 12:13
 • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design