Česky CZEnglish EN

Správní poplatky

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Žadatel uhradí správní poplatek v hotovosti případně bezhotovostně kreditní kartou na pokladnách OSČ Magistrátu města Brna.

 

OBČANSKÉ PRŮKAZY

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

 500,-- Kč

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc

 100,-- Kč

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce – po nabytí občanství

 

 100,-- Kč

Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let

   50,-- Kč

Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky

 

 100,-- Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy

 

 100,-- Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu

 

 

 200,-- Kč

Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

 100,-- Kč

Poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů za každou i započatou stranu

Vydání výpisu z úředních spisů z evidence občanských průkazů

za první stránku,

za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím

stroji nebo na tiskárně počítače 

   50,-- Kč

 

   15,-- Kč

 

    5,-- Kč

Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu

 100,-- Kč

CESTOVNÍ DOKLADY

Vydání cestovního pasu

 600,-- Kč

- občanům mladším 15 let

 100,-- Kč

Vydání cestovního pasu – kratší lhůta

4000,-- Kč

- občanům mladším 15 let – kratší lhůta

2000,-- Kč

Vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic

 100,-- Kč

Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

 

 100,-- Kč

Poskytnutí údajů z evidence cestovních dokladů za každou i započatou stranu

Vydání výpisu z úředních spisů z evidence cestovních dokladů

za první stránku,

za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

   50,-- Kč

    

   15,-- Kč

 

     5,-- Kč

EVIDENCE OBYVATEL

Ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku

    50,-- Kč

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel za každou i započatou stranu

Vydání výpisu z úředních spisů z evidence obyvatel

za první stránku,

za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

    50,-- Kč

   

    15,-- Kč 

  

      5,-- Kč

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky

   100,-- Kč

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel a podání návrhu na zrušení údaje o místu pobytu cizince na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a zákona o azylu za každou osobu

 

 

   100,-- Kč

Podání žádosti o zprostředkování kontaktu za každou kontaktovanou osobu

Místní šetření nebo ohledání na místě

za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu

za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech

za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu

   500,-- Kč

    

   500, -- Kč

1 000, -- Kč

2 000, -- Kč

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.08.2017 06:59
  • Datum poslední aktualizace: 10.08.2017 06:59
  • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design