Česky CZEnglish EN

Odbor rozpočtu a finacování (ORF)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

 • Zpracovává návrh rozpočtu města na příslušný kalendářní rok
 • Navrhuje na základě změn v průběhu roku aktualizaci rozpočtu na příslušný kalendářní rok
 • Zpracovává návrh rozpočtového výhledu města na období 10 let
 • Zpracovává návrh koncepce střednědobého financování města
 • Zpracovává návrh koncepce dluhového zatížení města
 • Zajišťuje vedení účetnictví za Magistrát města Brna
 • Vymáhá pohledávky města

Organizační schéma Odboru rozpočtu a financování

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 Vedoucí odboruIng. Jana Červencovácervencova.jana(zavinac)brno.cz542 173 290542 173 308
 SekretářkaIng. Kateřina Grebíkovágrebikova.katerina(zavinac)brno.cz542 173 291542 173 308
 Vedoucí oddělení rozpočtuIng. Jiří Trnečkatrnecka.jiri(zavinac)brno.cz542 173 254
 Vedoucí odd. cen, daní a poplatkůVojtěch Horčicahorcica.vojtech(zavinac)brno.cz542 173 256
 Vedoucí odd. informační soustavyIng. Bohuslava Bílábila.bohuslava(zavinac)brno.cz542 173 282
 Vedoucí oddělení financováníMgr. Martin Rosickýrosicky.martin(zavinac)brno.cz542 173 259
 Vedoucí oddělení exekucíJUDr. Naděžda Vyroubalovávyroubalova.nadezda(zav)brno.cz542 173 050

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00

Oddělení Odboru rozpočtu a financování

Oddělení rozpočtu

 • Metodicky řídí a koordinuje rozpočtový proces města, městských částí a příspěvkových organizací
 • Zabezpečuje přípravu a sestavení návrhu rozpočtu města na příslušný kalendářní rok a rozpočtového výhledu města
 • Navrhuje rozpočtové změny a úpravy rozpočtu města
 • Sleduje a vyhodnocuje plnění rozpočtu města a městských částí, provádí analýzy hospodárnosti a efektivnosti čerpání rozpočtových prostředků
 • Zpracovává za město finanční vypořádání a sestavuje závěrečný účet statutárního města Brna za uplynulý kalendářní rok

Oddělení cen, daní a poplatků

 • Zpracovává obecně závazné vyhlášky v oblasti své působnosti
 • Zajišťuje metodickou a kontrolní činnost v oblasti cen,místních a správních poplatků a zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • Zpracovává daňová přiznání týkající se převodů majetku města
 • Zabezpečuje zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za město
 • Zpracovává přiznání k dani z nemovitostí
 • Zpracovává daňové přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Přezkoumává rozhodnutí vydaná v 1. stupni orgány městských částí ve věci místních poplatků, správních poplatků, cen a zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Oddělení informační soustava

 • Zabezpečuje vedení účetnictví magistrátu města Brna
 • Vystavuje potvrzení o provedených úhradách
 • Metodicky řídí účetnictví městských částí a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Brno a městské části
 • Platová účtárna – zajišťuje vedení platového účetnictví za Magistrát města Brna a Městskou policii Brno

Oddělení  financování, finančních aktiv, dluhu a majetkových účastí města

  • Zajišťuje efektivní získávání zdrojů pro dlouhodobé financování města
  • Zajišťuje efektivní zhodnocování dočasně volných peněžních zdrojů města
  • Zajišťuje jednání s ratingovými agenturami, analyzuje výsledky ratingového ohodnocení města
  • Zajišťuje veškeré finanční operace týkající se převodů finančních prostředků na městské části, příspěvkové organizace zřízené městem a ostatní subjekty
  • Vede evidenci přijatých účelové určených finančních prostředků
  • Kontroluje vykazování poskytnutých příspěvků a dotací
  • Vede evidenci všech majetkových účastí města v obchodních společnostech
  • Vykonává správu Fondu krytí škod

  Oddělení exekucí

  • Zajišťuje vymáhání pohledávek z cen za montáže a demontáže technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, pohledávek z cen za nucený odtah vozidla a pohledávek za umístění psa v útulku, které nebyly uhrazeny na základě upomínky
  • Zajišťuje exekuci pohledávek podle pravomocných rozhodnutí soudů a dalších orgánů, kterými se stanoví povinnost dlužníka zaplatit dlužnou částku
  • Vymáhá pohledávky z pokut uložených v přenesené působnosti odbory Magistrátu města Brna
  • Vymáhá pohledávky z dopravních a pořádkových pokut uložených orgány Městské policie
  •  
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 07.12.2016 16:43
 • Datum poslední aktualizace: 07.12.2016 16:43
 • Odpovědný útvar: Odbor rozpočtu a financování Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design