Schéma řízení statutárního města Brna
a Magistrátu města Brna

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je zastupitelstvo města a v městských částech zastupitelstva městských částí. V čele Magistrátu města Brna stojí primátor.

Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni města je jedenáctičlenná Rada města Brna v čele s primátorem a jeho náměstky. Nadřízeným všech pracovníků Magistrátu města Brna je tajemník MMB, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Řízení Magistrátu města Brna je rozděleno do 5 úseků. Vedoucí úseků řídí přidělené odbory.

Komise Rady města Brna Výbory Zastupitelstva města Brna Výbory Zastupitelstva města Brna Úsek hospodářský Primátor města Brna Náměstci primátora města Brna Tajemník MMB Náměstci primátora města Brna Náměstci primátora města Brna Náměstci primátora města Brna Odbor interního auditu a kontroly Kancelář primátora města Brna Personální oddělení PO Úsek organizační Úsek rozvoje města Úsek sociálně-kulturní Úsek technický Organizační odbor Bytový odbor Odbor zdraví Odbor městské informatiky Odbor vnitřních věcí Odbor zahraničních vztahů Odbor obrany Odbor rozpočtu a financování Odbor správních činností Majetkový odbor Odbor územního plánování a rozvoje Odbor životního prostředí Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Odbor sociální péče Odbor kultury Živnostenský úřad města Brna Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor dopravy Odbor územního a stavebního řízení Odbor investiční Odbor dopravněsprávních činností Oddělení implementace evropských fondů Odbor památkové péče Kancelář projektu `Brno - Zdravé město` Městská policie Brno Archiv města Brna Odbor správy majetku Kancelář strategie města
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.11.2014 11:17
  • Datum poslední aktualizace: 19.05.2014 08:44
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design