Česky CZEnglish EN

Schéma řízení statutárního města Brna
a Magistrátu města Brna

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je zastupitelstvo města a v městských částech zastupitelstva městských částí. V čele Magistrátu města Brna stojí primátor.

Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni města je jedenáctičlenná Rada města Brna v čele s primátorem a jeho náměstky. Nadřízeným všech pracovníků Magistrátu města Brna je tajemník MMB, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Řízení Magistrátu města Brna je rozděleno do 5 úseků. Vedoucí úseků řídí přidělené odbory.

Primátor města Brna Náměstci primátora města Brna Náměstci primátora města Brna Náměstci primátora města Brna Náměstci primátora města Brna Tajemník MMB Personální oddělení PO Odbor rozpočtu a financování Odbor interního auditu a kontroly Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Úsek organizační Organizační odbor Odbor vnitřních věcí Odbor zahraničních vztahů Odbor obrany Odbor správních činností Archiv města Brna Úsek hospodářský Bytový odbor Majetkový odbor Živnostenský úřad města Brna Odbor správy majetku Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Úsek technický Odbor městské informatiky Odbor dopravy Odbor územního a stavebního řízení Odbor investiční Odbor dopravněsprávních činností Odbor implementace evropských fondů Úsek sociálně-kulturní Odbor zdraví Odbor sociální péče Odbor kultury Odbor památkové péče Úsek rozvoje města Odbor územního plánování a rozvoje Odbor životního prostředí Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Kancelář projektu `Brno - Zdravé město` Městská policie Brno Výbory Zastupitelstva města Brna Výbory Zastupitelstva města Brna Členové Rady města Brna Členové Rady města Brna
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.05.2016 09:33
  • Datum poslední aktualizace: 16.12.2015 12:05
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design