Česky CZEnglish EN

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Oficiální název

Statutární město Brno

Magistrát města Brna

2. Důvod a způsob založení Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
3. Organizační strukturaOrganizační struktura řízení statutárního města Brna a Magistrátu města Brna.
4. Kontaktní spojeníPřehled kontaktních spojení.
5. Případné platby lze poukázatInformace o bankovních účtech - Odbor rozpočtu a financování (ORF).
6. IČ44992785
7. DIČCZ44992785
8. DokumentyDokumenty k rozpočtu, dotacím, seznamy hlavních dokumentů odborů a informace emitenta cenných papírů.
9. Žádosti o informacePravidla pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace. Poskytnuté informace. 
10. Příjem žádostí a dalšich podáníPříjem dalších podání - viz. Organizační schémaKontakty.
11. Opravné prostředkyOpravné prostředky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
12. FormulářeFormuláře jednotlivých odborů MMB - Organizační schéma.
13. Návody pro řešení životních situacíDatabáze postupů řešení životních situací.
14. Nejdůležitější předpisyPřehled platné legislativy.
15. Úhrady za poskytování informacíSazebník úhrad nákladů za poskytování informací.
16. Licenční smlouvyVzor licenční smlouvy.
17. Výroční zpráva
     (dle zák. č. 106/1999 Sb.)
Výroční zprávy od roku 2000 včetně příloh.
18. Seznam organizacíPřehled příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno, obchodních společností s majoritní majetkovou účastí statutárního města Brna.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.01.2017 13:05
  • Datum poslední aktualizace: 03.01.2017 13:05
  • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design