Česky CZEnglish EN

Organizační řád MMB

     

Vyberte typ dokumentu: rok: Platnost:
  
Vyhledávání:
 
Název účinnost od účinnost do
titulní list Organizačního řádu MMB 01 1.1.2017
obsah Organizačního řádu MMB 02 20.11.2013
úvodní část Organizačního řádu MMB 03 1.10.2016
příloha č. 1 - Schéma řízení statutárního města Brna a Magistrátu města Brna 04 1.1.2017
příloha č. 2 - Specifické odborné působnosti útvarů MMB - obsah+zkratky 05 1.1.2017
Odbor rozpočtu a financování 06 28.6.2016
Odbor interního auditu a kontroly 07 28.6.2016
Kancelář primátora města Brna 08 28.6.2016
Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu 09 1.1.2017
Vedení MMB 10 28.6.2016
Personální oddělení 11 28.6.2016
Úsek organizační 12 28.6.2016
Organizační odbor 13 1.11.2016
Odbor vnitřních věcí 14 28.6.2016
Odbor zahraničních vztahů 15 20.7.2016
Odbor obrany 16 28.6.2016
Odbor správních činností 17 28.6.2016
Archiv města Brna 18 28.6.2016
Úsek školství a prorodinné politiky 19 1.1.2017
Bytový odbor 20 28.6.2016
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 21 28.6.2016
Odbor zdraví 22 1.10.2016
Úsek hospodářsko-technický 23 1.10.2016
Majetkový odbor 24 1.10.2016
Odbor správy majetku 25 28.6.2016
Odbor investiční 26 1.10.2016
Odbor implementace evropských fondů 27 28.6.2016
Odbor územního a stavebního řízení 28 28.6.2016
Živnostenský úřad města Brna 29 28.6.2016
Úsek sociálně-kulturní a dopravy 30 28.6.2016
Odbor sociální péče 31 1.1.2017
Odbor kultury 32 28.6.2016
Odbor památkové péče 33 28.6.2016
Odbor dopravy 34 1.11.2016
Odbor dopravněsprávních činností 35 28.6.2016
Úsek rozvoje města 36 1.1.2017
Odbor územního plánování a rozvoje 37 1.1.2017
Odbor životního prostředí 38 1.1.2017
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 39 1.10.2016
Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city 40 1.1.2017
Odbor městské informatiky 41 28.6.2016
Oddělení strategického plánování 42 1.1.2017
Oddělení spolupráce a rozvoje 43 1.1.2017
Oddělení dat, analýz a evaluací 44 1.1.2017
příloha č. 3 - Přehled právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je SMB 45 1.1.2017
příloha č. 4 - Přehled zřízených útvarů MMB 46 1.1.2017

 
Dokumenty v HTML jsou bez záruky správného vzhledu.
Poslední aktualizace:  20.01.2017 10:20:42
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.01.2015 12:28
  • Datum poslední aktualizace: 30.01.2015 12:28
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design