Česky CZEnglish EN

Pronájem nebytových prostor

   


Pronájem nebytových prostor v budově Radnická 5, k.ú. Město Brno

24. 4. 2017
Pronájem nebytových prostor v budově Radnická 5, k.ú. Město Brno    
Druh:Pronájem nebytových prostorLokalita:Brno - střed
Adresa:Brno, Radnická 5Doba nájmu:
Počet místností:4Podlaží:1.NP, 2.NP
Výměra:57 m2Vytápění:
Popis:
Nebytové prostory se nachází v 1.NP budovy Radnická 5, č.p. 383, která je součástí pozemku p.č. 424 v k.ú. Město Brno.
Vstup do prostor je na konci chodby v 1.NP, okna jsou situována do dvorního traktu. V 1.NP se nachází místnost o výměře 38,59 m2, kuchyňka o výměře 3,69 m2 a WC o výměře 1,23 m2. Z místnosti v 1.NP vede dřevěné schodiště do 2.NP, kde se nachází místnost o výměře 13,57 m2.
Prostory jsou vhodné k využití jako ateliér, klubovna, kancelář apod.

Prohlídka prostor je možná po předchozí tel. domluvě se správcem budovy Ing. Františkem Kessnerem, tel. 54217 5006, 721 834 194.

Žádosti o pronájem s uvedením navrhovaného účelu využití a navrhovanou výší nájemného v Kč/m2/rok přijímá Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno
bližší informace: Ing. Dana Škarvadová, tel. 54217 5024, skarvadova.dana@brno.cz

Další informace:
 

Pronájem garážových stání v budově Jabloňová 22-28, k.ú. Medlánky

2. 2. 2017
Pronájem garážových stání v budově Jabloňová 22-28, k.ú. Medlánky    
Druh:Pronájem nebytových prostorLokalita:Brno - Medlánky
Adresa:Brno, Jabloňová 22-28Doba nájmu:na dobu neurčitou
Počet místností:0Podlaží:1.PP
Výměra:0 m2Vytápění:
Popis:
Společná garážová stání jsou umístěna v podzemí budovy se samostatným vjezdem. Garážová stání jsou osvětlena. Do prostoru garáží nesmí vjíždět ani zde parkovat vozidla s pohonem LPG.

Výše nájemného pro rok 2017 činí:
926,-Kč včetně DPH/měsíc + služby a energie za jedno parkovací stání
Žádosti s uvedením jména, příjmení, data narození (IČ), tel. kontaktem přijímá Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno.
Další informace poskytne Ing. Dana Škarvadová, OSM MMB, tel. 54217 5024
Další informace:
 

Pronájem garážových stání v budově Tržní 2, k.ú. Černovice

2. 2. 2017
Pronájem garážových stání v budově  Tržní 2, k.ú. Černovice    
Druh:Pronájem nebytových prostorLokalita:Brno - Černovice
Adresa:Brno, Tržní 2Doba nájmu:na dobu neurčitou
Počet místností:0Podlaží:1.PP
Výměra:0 m2Vytápění:
Popis:
Společná garážová stání jsou umístěna v podzemí budovy se samostatným vjezdem. Garážová stání jsou osvětlena. Do prostoru garáží nesmí vjíždět ani zde parkovat vozidla s pohonem LPG.

Výše nájemného pro rok 2017 činí:
889,- Kč včetně DPH/měsíc + služby a energie za jedno parkovací stání pro nájemníky bytů BD Tržní 2
1108,-Kč včetně DPH/měsíc + služby a energie za jedno parkovací stání pro ostatní zájemce

Žádosti s uvedením jména, příjmení, data narození (IČ), tel. kontaktem přijímá Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno.
Další informace poskytne Ing. Dana Škarvadová, OSM MMB, tel. 54217 5024
Další informace:
 

Pronájem garážových stání v budově Zderadova 3, k.ú. Trnitá

2. 2. 2017
Pronájem garážových stání v budově Zderadova 3, k.ú. Trnitá    
Druh:Pronájem nebytových prostorLokalita:Brno - střed
Adresa:Brno, Zderadova 3Doba nájmu:na dobu neurčitou
Počet místností:0Podlaží:1.PP
Výměra:0 m2Vytápění:
Popis:
Společná garážová stání jsou umístěna v podzemí budovy se samostatným vjezdem. Garážová stání jsou osvětlena. Do prostoru garáží nesmí vjíždět ani zde parkovat vozidla s pohonem LPG.

Výše nájemného pro rok 2017 činí:
970,-Kč včetně DPH/měsíc + služby a energie za jedno parkovací stání pro nájemníky bytů BD Zderadova 3
1214,-Kč včetně DPH/měsíc + služby a energie za jedno parkovací stání pro ostatní zájemce

Žádosti s uvedením jména, příjmení, data narození (IČ), tel. kontaktem přijímá Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno.
Další informace poskytne Ing. Dana Škarvadová, OSM MMB, tel. 54217 5024
Další informace:
 

Křížová chodba a jižní křídlo Křížové chodby na Nové radnici v Brně

2. 1. 2017
Křížová chodba a jižní křídlo Křížové chodby  na Nové radnici v Brně    
Druh:Pronájem nebytových prostorLokalita:Brno - střed
Adresa:Brno, Dominikánské nám. 1Doba nájmu:
Počet místností:0Podlaží:
Výměra:220 m2Vytápění:
Popis:
Křížová chodba a její jižní křídlo jsou v podstatě dva samostatné prostory, které se využívají pro konání různých výstav a prezentací.
prostory Křížové chodby (tzv. staré části) o výměře 272,78 m2 jsou přístupné z nádvoří Nové radnice
prostory jižního křídla o výměře 219,63 m2 jsou přístupné z Dominikánské ulice.

Rada města Brna na schůzi R7/010 konané dne 17. 2. 2015 schválila Zásady pro bezplatné využívání výstavních prostor na Nové radnici v Brně. Dle těchto zásad je svěřena Odboru správy majetku MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce výstavních prostor s přihlédnutím ke stanovisku primátora a 1. náměstek primátora. Ve smyslu této smlouvy uhradí vypůjčitel náklady spojené s bezplatným užitím těchto prostor ve výši 300,- Kč/den bez DPH.
Bezplatné užívání výstavních prostor dle těchto zásad je považováno za formu podpory ze strany statutárního města Brna.
O pronájmu prostor k jiným účelům rozhoduje Rada města Brna.
Další informace:
Odbor správy majetku MMB D.Škarvadová tel.542175024
 
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.03.2016 13:54
  • Datum poslední aktualizace: 24.03.2016 13:54
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design