Česky CZEnglish EN

Pronájem nebytových prostor

   


Pronájem nebytových prostor v budově Pekařská 36

18. 7. 2017
Pronájem nebytových prostor v budově Pekařská 36    
Druh:Pronájem nebytových prostorLokalita:Brno - střed
Adresa:Brno, Pekařská 36Doba nájmu:
Počet místností:4Podlaží:1.NP
Výměra:29 m2Vytápění:
Popis:
Volné nebytové prostory se nachází v 1.NP budovy:
prodejna :11,76 m2
zázemí: 8,16 m2
WC: 1,5 m2
sklad: 7,41 m2

samostatný vstup z ulice, s výlohou

Žádosti s uvedením navrhované výše nájemného doloženou kopií oprávnění k podnikateské činnosti přijímá Odbor správy majetku MMB, Husova 3
Další informace poskytne: Ing. Dana Škarvadová, tel. 54217 5024
Prohlídka po tel.domluvě: Lenka Spáčilová, tel. 542175052
Další informace:
 

Pronájem nebytových prostor v budově Zámečnická 2, k. ú. Město Brno

18. 7. 2017
Pronájem nebytových prostor v budově Zámečnická 2, k. ú. Město Brno    
Druh:Pronájem nebytových prostorLokalita:Brno - střed
Adresa:Brno, Zámečnická 2Doba nájmu:
Počet místností:19Podlaží:1.NP (vstup+schodiště), 2.NP
Výměra:412 m2Vytápění:
Popis:
Volné nebytové prostory se nachází v 1.NP a 2. NP budovy Zámečnická 2. Vstup do prostor tvoří hala v 1.NP, ze které vede schodiště do 2.NP, zde se nachází hala, kanceláře a sociální zařízení. V minulosti byly prostory využívány jako kanceláře, nyní po celkové opravě jsou vhodné k využití jako kanceláře, školící prostory, ateliéry apod.(viz foto v příloze- zobrazí se kliknutím na nadpis).
Přehled místností včetně výměr je uveden v příloze.
Nabídky na pronájem prostor s uvedením účelu nájmu a návrhem nájemného v Kč/m2/rok přijímá Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno.
Prohlídka na základě předchozí tel. domluvy s paní Lenkou Spáčilovou, tel. 54217 5052, 602 582 933.

Další informace poskytne:
Ing. Dana Škarvadová, tel. 54217 5024, skarvadova. dana@brno.cz

Další informace:
 

pronájem prostor sloužících podnikání v objektu Besední dům

28. 4. 2017
pronájem prostor sloužících podnikání v objektu Besední dům    
Druh:Pronájem nebytových prostorLokalita:Brno - střed
Adresa:Brno, Komenského náměstí 8Doba nájmu:doba určitá 10. let
Počet místností:0Podlaží:1. NP, suterén
Výměra:454 m2Vytápění:dálkové
Popis:
Objekt je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a nachází se na území městské památkové rezervace Brno.
Pro veřejnost jsou prostory přístupné hlavním vchodem
z ulice Husovy. Další – pouze služební – vchody jsou vchody do části budovy užívané správcem objektu (do suterénu
i do 1.NP) a dále do foyer při přípravě rautů.
V objektu je možné použít 2 výtahy. Prostory se
pronajímají jako celek.
Zvláštní podmínky nájmu:
Prostory nejsou stavebně způsobilé k účelu užití. Nejsou dokončeny:
- stavební práce (převážně úprava povrchů),
- vzduchotechnika a chlazení,
- technologie chlazení,
- zdravotechnická instalace, plynoinstalace a elektroinstalace.
Z výše uvedeného důvodu je zájemce povinen se seznámit
před podáním nabídky se skutečným technickým stavem
předmětných prostor formou místního šetření.
Další informace:
Ing. Roman Fürle, tel.: 539 092 804, mob.: 733 528 568, e-mail: roman.furle@filharmonie-brno.cz.
 

Pronájem garážových stání v budově Jabloňová 22-28, k.ú. Medlánky

2. 2. 2017
Pronájem garážových stání v budově Jabloňová 22-28, k.ú. Medlánky    
Druh:Pronájem nebytových prostorLokalita:Brno - Medlánky
Adresa:Brno, Jabloňová 22-28Doba nájmu:na dobu neurčitou
Počet místností:0Podlaží:1.PP
Výměra:0 m2Vytápění:
Popis:
Společná garážová stání jsou umístěna v podzemí budovy se samostatným vjezdem. Garážová stání jsou osvětlena. Do prostoru garáží nesmí vjíždět ani zde parkovat vozidla s pohonem LPG.

Výše nájemného pro rok 2017 činí:
926,-Kč včetně DPH/měsíc + služby a energie za jedno parkovací stání
Žádosti s uvedením jména, příjmení, data narození (IČ), tel. kontaktem přijímá Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno.
Další informace poskytne Ing. Dana Škarvadová, OSM MMB, tel. 54217 5024
Další informace:
 

Pronájem garážových stání v budově Tržní 2, k.ú. Černovice

2. 2. 2017
Pronájem garážových stání v budově  Tržní 2, k.ú. Černovice    
Druh:Pronájem nebytových prostorLokalita:Brno - Černovice
Adresa:Brno, Tržní 2Doba nájmu:na dobu neurčitou
Počet místností:0Podlaží:1.PP
Výměra:0 m2Vytápění:
Popis:
Společná garážová stání jsou umístěna v podzemí budovy se samostatným vjezdem. Garážová stání jsou osvětlena. Do prostoru garáží nesmí vjíždět ani zde parkovat vozidla s pohonem LPG.

Výše nájemného pro rok 2017 činí:
889,- Kč včetně DPH/měsíc + služby a energie za jedno parkovací stání pro nájemníky bytů BD Tržní 2
1108,-Kč včetně DPH/měsíc + služby a energie za jedno parkovací stání pro ostatní zájemce

Žádosti s uvedením jména, příjmení, data narození (IČ), tel. kontaktem přijímá Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno.
Další informace poskytne Ing. Dana Škarvadová, OSM MMB, tel. 54217 5024
Další informace:
 

Pronájem garážových stání v budově Zderadova 3, k.ú. Trnitá

2. 2. 2017
Pronájem garážových stání v budově Zderadova 3, k.ú. Trnitá    
Druh:Pronájem nebytových prostorLokalita:Brno - střed
Adresa:Brno, Zderadova 3Doba nájmu:na dobu neurčitou
Počet místností:0Podlaží:1.PP
Výměra:0 m2Vytápění:
Popis:
Společná garážová stání jsou umístěna v podzemí budovy se samostatným vjezdem. Garážová stání jsou osvětlena. Do prostoru garáží nesmí vjíždět ani zde parkovat vozidla s pohonem LPG.

Výše nájemného pro rok 2017 činí:
970,-Kč včetně DPH/měsíc + služby a energie za jedno parkovací stání pro nájemníky bytů BD Zderadova 3
1214,-Kč včetně DPH/měsíc + služby a energie za jedno parkovací stání pro ostatní zájemce

Žádosti s uvedením jména, příjmení, data narození (IČ), tel. kontaktem přijímá Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno.
Další informace poskytne Ing. Dana Škarvadová, OSM MMB, tel. 54217 5024
Další informace:
 

Křížová chodba a jižní křídlo Křížové chodby na Nové radnici v Brně

2. 1. 2017
Křížová chodba a jižní křídlo Křížové chodby  na Nové radnici v Brně    
Druh:Pronájem nebytových prostorLokalita:Brno - střed
Adresa:Brno, Dominikánské nám. 1Doba nájmu:
Počet místností:0Podlaží:
Výměra:220 m2Vytápění:
Popis:
Křížová chodba a její jižní křídlo jsou v podstatě dva samostatné prostory, které se využívají pro konání různých výstav a prezentací.
prostory Křížové chodby (tzv. staré části) o výměře 272,78 m2 jsou přístupné z nádvoří Nové radnice
prostory jižního křídla o výměře 219,63 m2 jsou přístupné z Dominikánské ulice.

Rada města Brna na schůzi R7/010 konané dne 17. 2. 2015 schválila Zásady pro bezplatné využívání výstavních prostor na Nové radnici v Brně. Dle těchto zásad je svěřena Odboru správy majetku MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce výstavních prostor s přihlédnutím ke stanovisku primátora a 1. náměstek primátora. Ve smyslu této smlouvy uhradí vypůjčitel náklady spojené s bezplatným užitím těchto prostor ve výši 300,- Kč/den bez DPH.
Bezplatné užívání výstavních prostor dle těchto zásad je považováno za formu podpory ze strany statutárního města Brna.
O pronájmu prostor k jiným účelům rozhoduje Rada města Brna.
Další informace:
Odbor správy majetku MMB D.Škarvadová tel.542175024
 
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.03.2016 13:54
  • Datum poslední aktualizace: 24.03.2016 13:54
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design