Česky CZEnglish EN

Nabídka movitého majetku

      

 Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, se sídlem U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, nabízí k prodeji následující neupotřebitelný majetek:

 

Osobní automobil OPEL ZAFIRA 2.0 DTi

pořizovací cena 345.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč

datum zařazení do užívání 15. 12. 2004

automobil je nefunkční, nutná oprava

minimální nabídková cena 6.528 Kč

 

Traktorový nosič kontejnerový

pořizovací cena 55.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč

datum zařazení do užívání 1. 5. 1991

nosič je ve špatném technickém stavu, nutná výměna pohyblivých částí a další opravy

minimální nabídková cena 7.600 Kč

 

Místo a doba pro podání nabídky:

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 24. 8. 2017 do 11 hodin.

 

Uchazeč doručí nabídky na adresu Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno. Za čas podání návrhu odpovídá uchazeč. Zoo Brno neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání se považuje její fyzické převzetí kontaktní osobou.

 

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené „Koupě osobního automobilu Opel Zafira“ nebo „Koupě traktorového nosiče“.

 

Hodnotící kritéria:

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky. Kritérium pro hodnocení nabídek je nabídková cena s DPH. Minimální nabídková cena činí:

·         OPEL ZAFIRA 6.528 Kč

·         traktorový nosič kontejneru 7.600 Kč

 

Bližší informace poskytne:

p. Miroslav Kirinovič

vedoucí útvaru správy majetku Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace

tel.: 546 432 311, e-mail: kirinovic@zoobrno.cz

Odbor zdraví MMB

zveřejňuje ve smyslu Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím nabídku pro statutární město Brno a organizace zřízené městem na využití nepotřebného majetku Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvkové organizace (formou bezúplatného převodu majetku)
Jedná se o:
1. 1ks výškové nastavitelné rehabilitační lehátko typ DYMAT, rok pořízení 1999, poř. cena 22.254,40,-Kč
2. 1ks sterilizátor STERIMAT 574.1, rok pořízení 1994, poř. cena 30.585,50,-Kč

Bližší informace podá Bc. Maršálková, tel.: 546 422 022, e-mail marsalkova@chovanek.cz

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

nabízí k prodeji audiovizuální systém pro sférickou projekci typ PFS1112-1010, poř. v roce 2011, pořizovací cena 2.280.000,00, zůstatková cena 253.336,00 Kč.

Kontakt  Mgr. Jiří Dušek, PhD., ředitel organizace, tel. 541 32 12 87

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 07.08.2017 14:01
  • Datum poslední aktualizace: 07.08.2017 14:01
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design