Česky CZEnglish EN

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI

Současná situace ukazuje, že strategické plánování nelze omezovat administrativními hranicemi města Brna. Existuje spousta problémů, které se dají smysluplně řešit jedině ve spolupráci města s okolními obcemi v jeho zázemí. Tento přístup je naprosto běžný a osvědčený v západoevropských zemích a navíc Evropská unie umožňuje velkým metropolím v období 2014 až 2020 využít nové přístupy ke strategickému plánování a financování jejich rozvoje.

Obr. Základní schéma Integrované strategie rozvoje a oblast Brněnské metropolitní oblasti

Z těchto důvodů začalo Brno v posledních několika letech vyvíjet ve spolupráci s regionálními partnery aktivity vůči svému zázemí – vymezili jsme Brněnskou metropolitní oblast (BMO) a vytvořili Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (Integrated Territorial Investments, integrované územní investice).

Řešení vybraných aglomeračních problémů vyžaduje integrovaný přístup. Tím se rozumí jak koncentrace aktivit, tak koncentrace zdrojů – vše při zapojení partnerské spolupráce. Vytvoříme takový „balík“ projektů a opatření, které jsou schopny dosáhnout významného efektu pouze společně.

V rámci nástroje ITI sdružíme tyto akce tak, aby mohly být vzájemně koordinovány a jejich výsledný efekt byl co největší. To je hlavní přidanou hodnotou tohoto nástroje. Další velkou výhodou je, že jsme nevytvořili dokument „do šuplíku“. Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti je totiž dokumentem intervenčním – to znamená, že cílí na konkrétní aktivity, které budou podpořeny z operačních programů. Navíc se podařilo pro integrované projekty naplňující tuto Strategii vyjednat poměrně slušný finanční obnos – více než 5 mld. Kč. Integrovaně však nemá rozhodně smysl řešit vše. Strategie se proto zaměřuje jen na vybrané strategické projekty celoaglomeračního významu: typicky třeba projekty prodloužení tramvajových a trolejbusových tratí, dopravní terminály, telematiku, cyklodopravu anebo protipovodňová a revitalizační opatření na řekách, odpadové hospodářství, či infrastrukturu sociální oblasti a vzdělávání. První projekty z této obálky se začnou realizovat v polovině roku 2016.

Strategie ke stažení

 
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.06.2017 14:43
  • Datum poslední aktualizace: 26.06.2017 14:43
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design