Česky CZEnglish EN

Rekonstrukce ulic Minská a Horova

Vážení Brňané,

především obyvatelé ulic Minská, Horova, Bráfova a blízkého okolí, omlouváme se vám za problémy, které přinese rekonstrukce zmíněných ulic.
Oprava a tedy i úplná uzavírka zmíněných ulic potrvá od 27. června 2015 do začátku července 2016. Rekonstrukce zahrnuje opravu kanalizace, inženýrských sítí, tramvajové trati, vozovek a chodníků. Na rozdíl od původního návrhu nebude stavba realizovaná po etapách, ale najednou. K uzavírce tak dojde v celém rozsahu.

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad Magistrátu města Brna, Odboru dopravy se tímto obrací na občany přímo dotčené stavbou s prosbou o toleranci a trpělivost s případnými přechodnými zhoršenými podmínkami kvality života po dobu takto rozsáhlé stavby

Informace Dopravního podniku města Brna

Minska DPMBVážení cestující, od noci z pátku 26. na sobotu 27. června 2015 jsou na dobu přibližně jednoho roku pro veškerou a tedy i městskou hromadnou dopravu uzavřeny ulice Minská a Horova.
Vzhledem k úplné neprůjezdnosti obou ulic není možné nasadit místo tramvají běžnou náhradní autobusovou dopravu. Výlukové dopravní opatření zajišťuje maximální možnou dopravní obslužnost okolí vyloučeného úseku a jeho spádové oblasti.

Bližší informace včetně infografiky s organizací jednotlivých linek MHD naleznete zde.

Aktuální informace naleznete také na stránkách Dopravního podniku města Brna. Organizace dopravy v průběhu oprav

Minska, objizdná trasaRekonstruovaný úsek začíná v ul. Horova přibližně od č. or. 71 a končí v ul. Minská mezi křižovatkami s ul. Mezníkova a Chládkova; v ul. Bráfova jde o úsek od křižovatky s ul. Horova po křižovatku s ul. Fanderlíkova. 
S ohledem na zajištění náhradní autobusové dopravy a zajištění náhradního příjezdu pro vozidla dopravní obsluhy budou vymístěna parkovací místa v ulicích kolmo navazujících na ul. Minská, Horova. Toto opatření umožní dostupnost ul. Minská, Horova v délce cca do 80 m. 
Hlavní objízdná trasa pro individuální dopravu povede ulicemi Pod Kaštany, Hradecká, Královopolská (resp. po ul. Žabovřeská). 

Důležité kontakty

Hlavní stavbyvedoucí

Ing. Miloš Raab, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s...721 365 899 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Ing. Václav Waldhans, technický dozor stavby..................543 433 281

Dopravní podnik města Brna, a.s. 

Informační kancelář DPMB.............................................543 174 317

Teplárny Brno, a.s.

Ing. Irena Pavlíčková, vedoucí odboru investic...................545 162 839 

Brněnské komunikace a.s.

Ing. Aleš Keller, technický ředitel....................................543 213 462 
Ing. Ctibor Pechart, technický dozor investora..................532 144 304
Vladimíra Navrátilová, tisková mluvčí................................543 213 068

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.07.2015 14:59
  • Datum poslední aktualizace: 27.07.2015 14:59
  • Odpovědný útvar: Úsek školství a prorodinné politiky Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design