Registr silničních vozidel – elektronické objednávání

   

Elektronické objednávání žadatelů do registru silničních vozidel

V zájmu zvyšování úrovně služeb, poskytovaných žadatelům, nabízí Odbor dopravněsprávních činností MMB možnost elektronického  objednávání  k úkonům v registru silničních vozidel (RSV).

Úřední hodiny pro veřejnost :

Pondělí    8:00 - 17:00

Úterý        8:00 - 12:00

Středa      8:00 - 17:00

Čtvrtek     8:00 - 12:00   (od 01.07.2013)

Pátek       8:00 - 12:00

Nejdřív, prosím, čtěte pozorně následující informace :

Systém umožňuje objednat se na určitý úřední den a hodinu, dle Vašeho výběru,  k níže uvedeným úkonům v registru silničních vozidel.

Jedna objednávka pořadí je pouze pro jedno vozidlo. V průběhu jednoho úředního dne je možno, v rámci níže uvedených úkonů – pro fyzické osoby (občany) – ve výjimečných případech rezervovat dvě objednávky  pro dvě vozidla. Objednaným pořadím může disponovat pouze oprávněná osoba t.j. provozovatel nebo vlastník vozidla, který musí předložit potvrzovací e-mail objednaného pořadí.  Žadatelé, kteří nebudou tyto uvedené podmínky splňovat, budou z elektronického  objednávacího systému vyřazeni!

Objednání je možné na 3 týdny dopředu. V kalendáři při výběru data znamenají:

 • zelená políčka - volno k výběru,
 • červená políčka – tento termín je již obsazen,
 • šedá políčka – tento den se neobsluhuje (neúřední den),
 • žlutá políčka – zatím se nelze objednat, je to více než 3 týdny dopředu.

Posun data pro objednávání proběhne každý den během několika minut po půlnoci.

Pokud víte předem, že se Vám nepodaří na předem objednaný termín dostavit, žádáme Vás, abyste svoji objednávku u nás zrušili, dejte nám to prosím vědět na adresu: storno-rsv@brno.cz, zároveň Vás žádáme, abyste nám na tuto elektronickou adresu nezasílali odborné dotazy, k tomu slouží elektronické adresy zveřejněné u jednotlivých oddělení  registru silničních vozidel, dle problematiky, kterou se jednotlivá oddělení zabývají. Rušení objednávek je denně, před zahájením úředních hodin, vyhodnocováno a uvolněné termíny  jsou pak znovu nabídnuty k objednání pořadí dalším žadatelům z řad veřejnosti.

Jednotlivé úkony ke kterým je možné se objednat elektronicky v RSV:

 • Přihlášení nového vozidla k registraci v RSV
 • Přihlášení ojetého, již registrovaného vozidla v registračním místě Brno, k registraci v RSV
 • Přihlášení ojetého, vozidla odhlášeného z jiného registračního místa v ČR, k registraci v RSV
 • převod vozidla z fyzické osoby (rodné číslo) na fyzickou osobu (IČO) a naopak
 • vystavení duplikátu ORV část II (technický průkaz) nebo ORV část I (osvědčení o registraci vozidla resp. osvědčení o technickém průkazu) 
 • vývoz (export) vozidla z ČR do ciziny = odhlášení + přihlášení vozidla k vývozu z ČR
 • odhlášení = změna provozovatele vozidla v rámci registračního místa Brno-město nebo do jiného registračního místa v ČR (NEJEDNÁ SE O DOČASNÉ VYŘAZENÍ = tzv. DEPOZIT ani o TRVALÉ VYŘAZENÍ = ZRUŠENÍ, LIKVIDACE nebo VÝMAZ VOZIDLA Z REGISTRU – EVIDENCE) 
 • změna zápisu vlastníka – např. ukončení nájemní (leasingové, úvěrové) smlouvy
 • změna barvy
 • vydání nových tabulek RZ (SPZ) za ztracené, poškozené nebo odcizené
 • změna příjmení, názvu firmy, trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla firmy včetně stěhování z jiného registračního místa
 • prodloužení platnosti ORV – u cizinců dle délky nově povoleného pobytu v ČR 
 • zápis a výmaz zástavního práva k vozidlu

Ostatní úkony prováděné v registru silničních vozidel, než výše uvedené, nemohou službu elektronického objednání využít, musí se postupovat tak jako doposud, osobně na našem pracovišti v úředních hodinách pro veřejnost, po předložení  pořadového lístku.

Dle Vámi vybraného objednaného (rezervovaného) termínu se dostavte na tento termín včas do vstupní haly registru vozidel na ul. Kounicova č. 67  v Brně, vyzvedněte si pořadový lístek, s ním přistupte k pracovníkovi na informačním ostrůvku a předložte obdržený potvrzovací e-mail Vaší objednávky (rezervace pořadí). Poté budete přednostně vyvoláni k nejdříve uvolněné přepážce, kde předložíte řádně vyplněnou žádost (tiskopis), kterou si můžete vyzvednout na našem pracovišti nebo stáhnout a vytisknout z našich internetových stránek, platné doklady (občanský průkaz, výpis z obchodního rejstříku – NE starší 1. roku, živnostenský list, zřizovací listinu a pod.) a podklady k provedení Vámi požadované  činnosti dle zákona č.56/2001 Sb., v platném znění – viz úkony prováděné v registru silničních vozidel.

V případě, že se na Vámi objednaný časový termín nedostavíte včas, tak Vaše objednávka pořadí propadá bez náhrady. Doporučujeme Vám dostavit se k vyřízení Vašich záležitosti 5 min. před objednaným časovým termínem.

Žadatelé, kteří nebudou výše uvedené podmínky splňovat, budou z elektronického objednávacího systému vyřazeni.

Žadatel uhradí správní poplatek v hotovosti, případně bezhotovostně kreditní kartou na pokladnách ODSČ Magistrátu města Brna, za úkony provedené v registru silničních motorových vozidel dle SAZEBNÍKU SPRÁVNÍCH POPLATKŮ podle Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a  poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, v případě, že je vybírán.

Telefonické spojení:
Sekretariát registru silničních vozidel: 542 174 258
Faxové číslo: 542 174 252 

   

Objednávka k obsloužení

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 14.04.2014 08:33
 • Datum poslední aktualizace: 24.07.2013 09:32
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design