Česky CZEnglish EN

Registr silničních vozidel – elektronické objednávání

   

Elektronické objednávání žadatelů do registru silničních vozidel

V zájmu zvyšování úrovně služeb, poskytovaných žadatelům, nabízí Odbor dopravněsprávních činností MMB možnost elektronického  objednávání  k úkonům v registru silničních vozidel (RSV).

Na této stránce můžete zjistit informace o monžnostech naší obsluhy v registru vozidel Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna (ODSČ MMB), zjistit kolik klientů nyní čeká v pořadí k obsloužení a odhadnout tak čas obsluhy zda se vyplatí jít pro službu dnes, nebo odložit návštěvu na jiný úřední den.

Můžete se také elektronicky objednat na Vám vyhovující termín k přepážce v registru vozidel ODSČ MMB, Kounicova 67 – vstup ze schodiště od Zemské knihovny, k vyřízení Vaší záležitosti v registru vozidel, případně projednat nejasné otázky týkající se této problematiky. 

Zjištění stavu obsluhy klientů 

(Poklepáním na podtržený nadpis se Vám zobrazí aplikace pro zjištění aktuálního stavu obsluhy klientů). Systém je v provozu v úřední hodiny a je přímo napojen na vyvolávací zařízení, které vydává klientům lístky k obsluze a následně je vyzve k příslušným přepážkám k obsloužení. Zjištěné a zobrazené informace jsou staré maximálně 120 vteřin. 

Úřední hodiny pro veřejnost :

Pondělí    8:00 - 17:00

Úterý        8:00 - 12:00

Středa      8:00 - 17:00

Čtvrtek     8:00 - 12:00  

Pátek       8:00 - 12:00

V čase od 11:30 do 13:00 hodin (doba polední přestávky) je provoz úřadu omezen.

Objednávka k obsloužení v registru vozidel 

(Poklepáním na tento nadpis se Vám zobrazí stránka pro objednání přes internet).

Pomocí objednávky k obsloužení máte možnost objednat si pořadí k obsloužení v registru vozidel na určitý den a hodinu s prioritním obsloužením.

Návod k použití:

 • Nejprve si vyberte požadovanou činnost
 • Poté si vyberte požadovaný den a následně pak čas
 • Program Vám přidělí PIN a nabídne informaci  k vytištění nebo zaslání e-mailem.

Systém umožňuje objednat se na určitý úřední den a hodinu, dle Vašeho výběru, k níže uvedeným úkonům v registru silničních vozidel. Podle Vámi zvolených údajů (den, hodina, minuta) se dostavíte do registru vozidel, kde na terminálu vyvolávacího systému zadáte přidělený PIN. Dodržíte-li rezervovaný den a čas, budete v požadovaném termínu přednostně obslouženi. Objednání je možno na tři týdny dopředu. Posun data pro objednávání proběhne každý den během několika minut po půlnoci.

Kapacita přepážek a množství klientů objednaných prostřednictvým internetu je stanoveno s ohledem na kapacitní možnosti vyřízení všech žadatelů v registru vozidel (objednaných i příchozích).

POZOR - přidělený PIN je nutno zadat nejdříve 10 minut před přiděleným časem objednání a nejpozději 10 minut po přiděleném čase objednání. Mimo tento interval (zmeškaný třeba jen o jednu vteřinu) program již přidělený PIN nezná a proto jej nemůže akceptovat. V tomto případě si odeberte nový pořadový lístek s požadovanou činností a budete obsloužení v pořadí došlých klientů.

Pokud víte předem, že se Vám nepodaří na předem objednaný termín dostavit, nebo Vám později nevyhovuje zvolený termín, je možné objednávku zrušit (smazat) a uvolnit tak místo jinému zájemci. Termíny jsou pak znovu nabídnuty k objednání pořadí dalším žadatelům z řad veřejnosti. Poté si můžete zarezervovat jiný termín.

Činnosti, na které je možné se předem objednat elektronicky do registru vozidel (RSV) :

 • zápis nového vozidla do registru silničních vozidel – první registrace
 • zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla – převod vozidla ze současného na nového (z prodávajícího na kupujícího) vlastníka nebo provozovatele
 • převod vozidla z fyzické osoby (rodné číslo) na fyzickou osobu (IČO) a naopak
 • vystavení duplikátu ORV část II. (technický průkaz) nebo ORV část I. (osvědčení o registraci vozidla resp. osvědčení o technickém průkazu) 
 • vývoz - export vozidla z ČR do ciziny 
 • změna barvy
 • vydání nových tabulek RZ (SPZ) za ztracené, poškozené nebo odcizené
 • změna příjmení, názvu firmy, trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla firmy včetně stěhování z jiného registračního místa
 • prodloužení platnosti ORV – u cizinců dle délky povoleného pobytu v ČR 
 • vyzvednutí registračních značek a osvědčení o registraci vozidla z vyřazení (DEPOZIT) 

Ostatní úkony prováděné v registru silničních vozidel (změny technických údajů, vyřazení a zánik vozidla) nemohou službu elektronického objednání využít, musí se postupovat tak jako doposud, osobně na našem pracovišti v úředních hodinách pro veřejnost, po předložení pořadového lístku.

Jedna objednávka pořadí v registru vozidel je pouze pro jedno vozidlo. V průběhu jednoho úředního dne je možno, v rámci výše uvedených úkonů – pro fyzické osoby (občany) – ve výjimečných případech rezervovat dvě objednávky pro dvě vozidla. Objednaným pořadím může disponovat pouze oprávněná osoba t.j. provozovatel nebo vlastník vozidla. Žadatelé, kteří nebudou tyto uvedené podmínky splňovat, budou z elektronického objednávacího systému vyřazeni!

Dle Vámi vybraného objednaného (rezervovaného) termínu se dostavte na tento termín včas do vstupní haly registru vozidel na ul. Kounicova č. 67  v Brně, vyzvedněte si pořadový lístek (elektronicky objednaní žadatelé) a vyčkejte až budete přednostně vyvoláni k nejdříve uvolněné přepážce, kde předložíte řádně vyplněnou žádost (tiskopis), kterou si můžete vyzvednout na našem pracovišti nebo stáhnout a vytisknout z našich internetových stránek a předložit podklady k projednávanému úkonu – viz úkony prováděné v registru silničních vozidel.

Žadatel uhradí správní poplatek v hotovosti, případně bezhotovostně kreditní kartou na pokladnách ODSČ Magistrátu města Brna, za úkony provedené v registru silničních motorových vozidel dle SAZEBNÍKU SPRÁVNÍCH POPLATKŮ podle Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a  poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, v případě, že je vybírán.

  

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 24.08.2015 15:37
 • Datum poslední aktualizace: 14.08.2015 08:50
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design